ACCÉS (ACCESS INFORMATION)

WHERE IS CREVILLENT?

Major City / Area: Alacant - Alicante 


MAPA SECTORS (CRAGSECTORS GENERAL MAP)A) LA RAMBLA CRAGSECTOR: COVA DE LA GOTA (TECHO), LA RAMBLA, COVA DEL VICI.

A large roof of conglomerate, with hard problems in general (1,topo); easier boulders, some high (2), and a small cave with a few problems, but good (3).

Un gran sostre de conglomerat amb  problemes en general durs (1); blocs més facils, alguns alts (2), i una xicoteta cova amb pocs problemes però de qualitat (3).

Un gran techo de conglomerado, con problemas en general duros (1); bloques más fáciles, algunos altos (2), y una pequeña cueva con pocos problemas, pero de calidad (3).

 B) LA BIGOTILLA.

Two distinct areas each to one side of the valley. No topo.

Dues àrees diferenciades cadascuna a un costat de la vall. No topo. 

Dos areas diferenciadas cada una a un lado del valle. No topo.


  


C) EL BANCAL.

(cragsector topo, not updated, new topo coming soon)


 The main area. Short approximation. About 150 problems  in III grade to 8b whith good landings. Respect private properties and parkings. Before the sector area (coming, taking the road left hand of the big pool, see the picture) there are 4 parkings to sleep with vans or similar. 

L'àrea principal. Aproximació curta. Al voltant de 150 problemes del III grau al 8b. Bons aterratges com a norma general. Respecteu les propietat privades i aparcaments. Abans d'arribar al sector (arribant, prenent el camí a l'esquerra de la gran bassa d'aigua, vegeu la foto), hi ha 4 pàrquings per a dormir amb les furgonetes.
 
El área principal. Aproximación corta. Alrededor de 150 problemas de III grado a 8b. Buenos aterrizajes generalmente. Respetar las propiedades privadas y aparcamientos. Antes de llegar al sector (viniendo, tomar el camino a la izquierda de la balsa de riego, ver foto), hay 4 parkings para dormir con las furgonetas.
 


D) RACÓ DE LA PALMERETA.Sector with a good development potential. We must park at the same parking that "El Bancal" sector crag . Are 10 to 15 min. walking. Respect!

Sector amb un bon potencial de desenvolupament. Cal aparcar al mateix Parking del sector "El Bancal". Són només 10 0 15 min. caminant. Respecte!

Sector con un buen potencial de desarrollo. Es necasario aparcar en el mismo parking del sector "El Bancal". Son sólo de 10 a 15 min. caminando. Respeto!  
5 comentaris:

Anònim ha dit...

Algu hem pot dir el acces desde crevillente al sector el bancal es qur soc de fora i no he anat mai

MARCOS SANCHEZ ha dit...

Hola buenas, me voy a pasar unos días por crevillente y quería pedir el favor si alguien me puede pasar los croquis por pdf, gracias de todas formas, mi correo es

misterna_03@hotmail.com

Emil Ragnarsson ha dit...

Hello! I'm going to Alicante for work 27/9-11/10 and I'm planning to boulder in crevilliente. Is it possible to rent crashpads in alicante?
Best regards
Emil Ragnarsson, Suecia

Hugo Sánchez ha dit...

Me agradaría anar a probar Els sectors algu en por pasar els croquis i alguna resenya per poder arribar segur no conec crevillent

Hugo Sánchez ha dit...

Me agradaría anar a probar Els sectors algu en por pasar els croquis i alguna resenya per poder arribar segur no conec crevillent